Reisikindlustus.NET kindlustusportaali kasutustingimused

Käesoleval NET Insurance OÜ veebilehel (www.reisikindlustus.net) avaldatu, sh kõik tekstid, visuaalfailid, veebilehega seotud arvutiprogrammid ning andmebaasid on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõigustega ja käesoleva veebilehe kasutamisele kohaldub täies ulatuses Eesti Vabariigis kehtiv õigus. Veebilehel avaldatu kasutamine veebilehel nimetamata ja/või ärilistel eesmärkidel, selle muutmine, töötlemine, muudetuna edastamine, levitamine, igasugune reprodutseerimine, kohandamine, ümber töötamine ning selle tulemusel saadud produkti kasutamine, kopeerimine, levitamine on keelatud.

Reisikindlustus.NET veebilehte võib kasutada ainult andmete Reisikindlustus.NET-ile edastamiseks, kindlustuspakkumiste päringute esitamiseks, pakkumiste vastuvõtmiseks, kindlustuslepingute sõlmimiseks, lepinguandmete ning informatsiooni vaatamiseks, võrdlemiseks ja salvestamiseks ning tutvumiseks Reisikindlustus.NET veebilehel avaldatud üldise informatsiooniga. Veebilehe kasutamine toimub omal riisikol. NET Insurance OÜ ei vastuta otseselt ja/või kaudselt kodulehel esineva informatsiooni õigsuse, saadavuse, ajakohasuse ja võimalike vigade eest ega kahju eest, mis johtub otseselt või kaudselt Reisikindlustus.NET veebilehe kasutamisest ja/või selle sisust.

Käesolevate kasutustingimuste rikkumine ja/või Eesti Vabariigi õigusaktide rikkumine võib tuua kaasa vastutuse õigusaktides sätestatud korras. Reisikindlus.NET veebilehe kasutaja nõustub veebilehe kasutamisega kõikide siinkirjeldatud kasutustingimustega ja andmetöötluse tingimuste kohaldamisega ning kinnitab tingimustest arusaamist ja tingimuste aktsepteerimist. Käesolevate kasutustingimustega mittenõustumisel või eriarvamuste tekkimisel võib kasutaja loobuda veebilehe kasutamisest või saab võtta ühendust Reisikindlustus.NET kasutajatoega e-postiaadressil info@reisikindlustus.net.

Reisikindlustus.NET veebilehe kasutamisega kindlustusinformatsiooni saamiseks annab isik NET Insurance OÜ-le õiguse isikule edaspidiseks informatsiooni saatmiseks, sh täiendavate kindlustuspakkumiste küsimiseks kindlustusandjalt ning kindlustuspakkumiste edastamiseks, ja vastavaks infotöötluseks. Andmetöötlus toimub alati õigusaktide ja käesolevate kasutustingimustega ettenähtud korras. Külastajate isiklike andmete privaatsus on NET Insurance OÜ-le tähtis. Me ei hangi isiklikku teavet veebilehe külastajate kohta, välja arvatud teave, mida isik ise vabatahtlikult meile annab.Isiku poolt vabatahtlikult antud andmeid kasutatakse vaid sellisel eesmärgil, mis on antud kasutustingimustes avaldatud. Isiklikku informatsiooni ei edastata kolmandatele osapooltele.

Vaata kindlustus teenuste tingimusi aadressil www.pzu.ee, täiendavat informatsiooni küsige NET Insurance OÜ'lt. NET Insurance OÜ vahendab PZU poolt pakutavaid kindlustus teenuseid.